gay24h
Dịch vụ uy tín số 1 việt nam chuyên cung cấp trai bao massage cho cộng đồng gay phục vụ tận nơi 24/7.
Cam kết: Luôn luôn đúng người đúng hình.
 
 
 Dịch vụ làm xuyên 24h, làm ĐÊM - SÁNG - SỚM nhanh gọn lẹ 
Cung cấp nhân viên ba miền và nhận đi tỉnh lân cận  
Cung Cấp Trai Tây
cập Nhật nhân viên mới hằng ngày .
Quý khách cần tư vấn vui lòng sao chép số 0707105543   (Tuấn Model) để kết bạn .z.a.l.o.
 
Nhật ân
Giá: 1.200.000K

Nick name: Nhật ân

 • *** MS nhân viên: 121
 • Năm sinh: 2003
 • Hàng dài: 20cm
Cụ non
Giá: 1.200.000K

Nick name: Cụ non

 • *** MS nhân viên: 111
 • Năm sinh: 25t
 • Hàng dài: 20cm
Nam phong
Giá: 1.500.000K

Nick name: Nam phong

 • *** MS nhân viên: 120
 • Năm sinh: 25t
 • Hàng dài: 19cm
Nhật
Giá: 1.200.000K

Nick name: Nhật

 • *** MS nhân viên: 119
 • Năm sinh: 22t
 • Hàng dài: 19cm
Ken
Giá: 1.500.000K

Nick name: Ken

 • *** MS nhân viên: 402
 • Năm sinh: 22t
 • Hàng dài: 19cm
Ken
Giá: 1.200.000K
Phúc thiện
Giá: 1.200.000K
Toàn
Giá: 1.200.000K
Thiên huy
Giá: 1.200.000K

Nick name: Thiên huy

 • *** MS nhân viên: 115
 • Năm sinh: 21tuoi
 • Hàng dài: 17cm
Quang nhât
Giá: 1.200.000K

Nick name: Quang nhât

 • *** MS nhân viên: 114
 • Năm sinh: 20tuoi
 • Hàng dài: 19cm
Hí
Giá: 1.200.000K
Vũ hảo
Giá: 1.200.000K
Hưng
Giá: 1.500.000K
Gà con
Giá: 1.200.000K
Vũ
Giá: 1.200.000K
Long
Giá: 1.200.000K
Nnnv
Giá: 1.200.000K
Huy
Giá: 1.200K

Nick name: Huy

 • *** MS nhân viên: 105
 • Năm sinh: 22tuôie
 • Hàng dài: 19cm
Minh
Giá: 1K

Nick name: Minh

 • *** MS nhân viên: 104
 • Năm sinh: 22tuổi
 • Hàng dài: 18cm
Đạt
Giá: 1.500K

Nick name: Đạt

 • *** MS nhân viên: 103
 • Năm sinh: 25tuổi
 • Hàng dài: 20cm
Phong
Giá: 1.500K

Nick name: Phong

 • *** MS nhân viên: 102
 • Năm sinh: 23 tuổi
 • Hàng dài: Hang to
Hoàng
Giá: 1.200K

Nick name: Hoàng

 • *** MS nhân viên: 101
 • Năm sinh: 23 tuổib
 • Hàng dài: Hàng to khủng
Duy
Giá: 1.500K

Nick name: Duy

 • *** MS nhân viên: 100
 • Năm sinh: 23 tuổi
 • Hàng dài: 18cm