gay24h
Dịch vụ uy tín số 1 việt nam chuyên cung cấp trai bao massage cho cộng đồng gay phục vụ tận nơi 24/7.
Cam kết: Luôn luôn đúng người đúng hình.
 
 
 Dịch vụ làm xuyên 24h, làm ĐÊM - SÁNG - SỚM nhanh gọn lẹ 
Cung cấp nhân viên ba miền và nhận đi tỉnh lân cận  
Cung Cấp Trai Tây
cập Nhật nhân viên mới hằng ngày .
Quý khách cần tư vấn vui lòng sao chép số 0707105543   (Tuấn Model) để kết bạn .z.a.l.o.
 
Ken
Giá: 120.000K

Nick name: Ken

 • *** MS nhân viên: 234
 • Năm sinh: 28t
 • Hàng dài: 18cm
Huy
Giá: 1.500.000K

Nick name: Huy

 • *** MS nhân viên: 201
 • Năm sinh: 24 tuổi
 • Hàng dài: Hàng cực khủng
Sơn
Giá: 1.200.000K

Nick name: Sơn

 • *** MS nhân viên: 233
 • Năm sinh: 34t
 • Hàng dài: 19cm
Thái
Giá: 1.200.000K

Nick name: Thái

 • *** MS nhân viên: 528
 • Năm sinh: 23tuoi
 • Hàng dài: 19cm
Duy
Giá: 1.200.000K

Nick name: Duy

 • *** MS nhân viên: 232
 • Năm sinh: 22t
 • Hàng dài: 18cm
Thuận Nguyễn
Giá: 1.200.000K

Nick name: Thuận Nguyễn

 • *** MS nhân viên: 231
 • Năm sinh: 26t
 • Hàng dài: 20cm
Trường j
Giá: 1.500.000K
Bảo
Giá: 1.500.000K
Cường
Giá: 1.200.000K

Nick name: Cường

 • *** MS nhân viên: 228
 • Năm sinh: 24tuoi
 • Hàng dài: 19cm
Thịnh
Giá: 1.500.000K

Nick name: Thịnh

 • *** MS nhân viên: 227
 • Năm sinh: 23tuoi
 • Hàng dài: 20cm
Andy
Giá: 1.500.000K

Nick name: Andy

 • *** MS nhân viên: 226
 • Năm sinh: 23tuoi
 • Hàng dài: 20
Hoàng
Giá: 1.200.000K

Nick name: Hoàng

 • *** MS nhân viên: 225
 • Năm sinh: 23t
 • Hàng dài: 19cm
Lâm
Giá: 1.200.000K

Nick name: Lâm

 • *** MS nhân viên: 224
 • Năm sinh: 25t
 • Hàng dài: 19cm
Cao tiến
Giá: 1.500.000K

Nick name: Cao tiến

 • *** MS nhân viên: 223
 • Năm sinh: 23t
 • Hàng dài: 19cm
Thanh tú
Giá: 1.200.000K

Nick name: Thanh tú

 • *** MS nhân viên: 222
 • Năm sinh: 22t
 • Hàng dài: 20cm
Bi
Giá: 1.200.009K

Nick name: Bi

 • *** MS nhân viên: 220
 • Năm sinh: 23t
 • Hàng dài: 20cm
Thanh huy
Giá: 1.200.000K

Nick name: Thanh huy

 • *** MS nhân viên: 219
 • Năm sinh: 20t
 • Hàng dài: 19cm
Đức quân
Giá: 1.200.000K

Nick name: Đức quân

 • *** MS nhân viên: 218
 • Năm sinh: 22t
 • Hàng dài: 20cm
Thái nguyễn
Giá: 1.200.000K

Nick name: Thái nguyễn

 • *** MS nhân viên: 217
 • Năm sinh: 25tuoi
 • Hàng dài: 20cm
Phước tỷ
Giá: 1.200.000K

Nick name: Phước tỷ

 • *** MS nhân viên: 216
 • Năm sinh: 22tuoi
 • Hàng dài: 20cm
Huynh anh
Giá: 1.200.000K

Nick name: Huynh anh

 • *** MS nhân viên: 215
 • Năm sinh: 20tuoi
 • Hàng dài: 18cm
Mã văn tài
Giá: 1.200.000K

Nick name: Mã văn tài

 • *** MS nhân viên: 218
 • Năm sinh: 26tuoi
 • Hàng dài: 20cm
Top
Giá: 1.200.000K
Độ
Giá: 1.500K

Nick name: Độ

 • *** MS nhân viên: 213
 • Năm sinh: 24tuổi
 • Hàng dài: 19cm
Phong
Giá: 1.500K

Nick name: Phong

 • *** MS nhân viên: 212
 • Năm sinh: 24tuổi
 • Hàng dài: 20cm
Đăng
Giá: 1.200K

Nick name: Đăng

 • *** MS nhân viên: 210
 • Năm sinh: 23 tuổi
 • Hàng dài: 19cm
Mỹ
Giá: 1.200K

Nick name: Mỹ

 • *** MS nhân viên: 209
 • Năm sinh: 23tuổi
 • Hàng dài: 18cm
Tuấn
Giá: 1.500K

Nick name: Tuấn

 • *** MS nhân viên: 208
 • Năm sinh: 23tuổi
 • Hàng dài: 18cm
Dũng
Giá: 1.200K

Nick name: Dũng

 • *** MS nhân viên: 207
 • Năm sinh: 21t
 • Hàng dài: 17cm
Hoàng
Giá: 1.200K

Nick name: Hoàng

 • *** MS nhân viên: 204
 • Năm sinh: 26 tuổi
 • Hàng dài: 18cm
Dương
Giá: 1.200K

Nick name: Dương

 • *** MS nhân viên: 202
 • Năm sinh: 24tuoi
 • Hàng dài: Hàng to khủng
Tú
Giá: 1.200K

Nick name: Tú

 • *** MS nhân viên: 200
 • Năm sinh: 24 tuổi
 • Hàng dài: 20cm