gay24h
Dịch vụ uy tín số 1 việt nam chuyên cung cấp trai bao massage cho cộng đồng gay phục vụ tận nơi 24/7.
Cam kết: Luôn luôn đúng người đúng hình.
 
 
 Dịch vụ làm xuyên 24h, làm ĐÊM - SÁNG - SỚM nhanh gọn lẹ 
Cung cấp nhân viên ba miền và nhận đi tỉnh lân cận  
Cung Cấp Trai Tây
cập Nhật nhân viên mới hằng ngày .
Quý khách cần tư vấn vui lòng sao chép số 0707105543   (Tuấn Model) để kết bạn .z.a.l.o.
 
Ti
Giá: 1.200K

Nick name: Ti

 • *** MS nhân viên: 276
 • Năm sinh: 24tuổi
 • Hàng dài: 22cm
Tú
Giá: 1.500.000K

Nick name: Tú

 • *** MS nhân viên: 606
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 19cm
Luân
Giá: 1.200.000K

Nick name: Luân

 • *** MS nhân viên: 266
 • Năm sinh: 2004
 • Hàng dài: 18cm
Huy
Giá: 1.500.000K

Nick name: Huy

 • *** MS nhân viên: 265
 • Năm sinh: 24t
 • Hàng dài: 20cm
Tú
Giá: 1.500.000K

Nick name: Tú

 • *** MS nhân viên: 550
 • Năm sinh: 23tuoi
 • Hàng dài: 20cm
Sơn
Giá: 1.200.000K

Nick name: Sơn

 • *** MS nhân viên: 449
 • Năm sinh: 25t
 • Hàng dài: 18cm
Lương
Giá: 1.200.000K

Nick name: Lương

 • *** MS nhân viên: 448
 • Năm sinh: 25t
 • Hàng dài: 18cm
Trai tây
Giá: 380K

Nick name: Trai tây

 • *** MS nhân viên: 447
 • Năm sinh: 26t
 • Hàng dài: 22cm
Linh
Giá: 1.500.000K

Nick name: Linh

 • *** MS nhân viên: 442
 • Năm sinh: 24t
 • Hàng dài: 19cm
Dương
Giá: 1.200.000K

Nick name: Dương

 • *** MS nhân viên: 441
 • Năm sinh: 23tuoi
 • Hàng dài: 18cm
Huy
Giá: 1.200K

Nick name: Huy

 • *** MS nhân viên: 252
 • Năm sinh: 21 tuổi
 • Hàng dài: 17cm
Hy
Giá: 1.200.000K

Nick name: Hy

 • *** MS nhân viên: 434
 • Năm sinh: 27t
 • Hàng dài: 19cm
Henry
Giá: 1.500.000K

Nick name: Henry

 • *** MS nhân viên: 213
 • Năm sinh: 22tuổi
 • Hàng dài: 21cm
Khanh phạm
Giá: 1.200.000K

Nick name: Khanh phạm

 • *** MS nhân viên: 433
 • Năm sinh: 23tuoi
 • Hàng dài: 19cm
Trung
Giá: 1.200.000K

Nick name: Trung

 • *** MS nhân viên: 430
 • Năm sinh: 25t
 • Hàng dài: 20cm
Tùng
Giá: 1.200.000K

Nick name: Tùng

 • *** MS nhân viên: 428
 • Năm sinh: 20t
 • Hàng dài: 17cm
Vũ miền tây
Giá: 1.200.000K

Nick name: Vũ miền tây

 • *** MS nhân viên: 427
 • Năm sinh: 23tuoi
 • Hàng dài: 17cm
Bảo
Giá: 1.500.000K

Nick name: Bảo

 • *** MS nhân viên: 425
 • Năm sinh: 27t
 • Hàng dài: 19cm
Mình sang
Giá: 1.200.000K

Nick name: Mình sang

 • *** MS nhân viên: 424
 • Năm sinh: 22t
 • Hàng dài: 17cm
Phong
Giá: 1.200.000K

Nick name: Phong

 • *** MS nhân viên: 423
 • Năm sinh: 18t
 • Hàng dài: 17cm
Bình
Giá: 1.200.000K

Nick name: Bình

 • *** MS nhân viên: 422
 • Năm sinh: 24t
 • Hàng dài: 18cm
Vũ hảo
Giá: 1.200K

Nick name: Vũ hảo

 • *** MS nhân viên: 211
 • Năm sinh: 23tuổi
 • Hàng dài: 19cm
Thịnh
Giá: 1.200.000K

Nick name: Thịnh

 • *** MS nhân viên: 420
 • Năm sinh: 23tuoi
 • Hàng dài: 18cm
Nguyên
Giá: 2.000.000K
Bình
Giá: 3.000.000K
Henry
Giá: 1.200.000K
Roy
Giá: 1.200.000K
Lê minh
Giá: 1.200.000K
Phong
Giá: 1.200.000K
Thái an
Giá: 1.200.000K
Phố phạm
Giá: 1.500.000K
Cat
Giá: 1.200.000K

Nick name: Cat

 • *** MS nhân viên: 405
 • Năm sinh: 22t
 • Hàng dài: 19cm
Gió
Giá: 1.200.000K

Nick name: Gió

 • *** MS nhân viên: 403
 • Năm sinh: 23t
 • Hàng dài: 19cm
Long
Giá: 1.500.000K

Nick name: Long

 • *** MS nhân viên: 401
 • Năm sinh: 22t
 • Hàng dài: 20cm
Minh anh
Giá: 1.500.000K

Nick name: Minh anh

 • *** MS nhân viên: 400
 • Năm sinh: 24tuoi
 • Hàng dài: 21cm
Huy
Giá: 1.200.000K

Nick name: Huy

 • *** MS nhân viên: 399
 • Năm sinh: 25tuoi
 • Hàng dài: 20cm
Anh duy
Giá: 1.200.000K

Nick name: Anh duy

 • *** MS nhân viên: 398
 • Năm sinh: 24tuoi
 • Hàng dài: 20cm
Quốc vũ
Giá: 1.200.000K

Nick name: Quốc vũ

 • *** MS nhân viên: 397
 • Năm sinh: 24tuoi
 • Hàng dài: 20cm
Linh nguyễn
Giá: 1.500.000K

Nick name: Linh nguyễn

 • *** MS nhân viên: 397
 • Năm sinh: 25tuoi
 • Hàng dài: 20cm
Mr lâm
Giá: 1.500.000K

Nick name: Mr lâm

 • *** MS nhân viên: 396
 • Năm sinh: 24tuoi
 • Hàng dài: 20cm