gay24h
Dịch vụ uy tín số 1 việt nam chuyên cung cấp trai bao massage cho cộng đồng gay phục vụ tận nơi 24/7.
Cam kết: Luôn luôn đúng người đúng hình.
 
 
 Dịch vụ làm xuyên 24h, làm ĐÊM - SÁNG - SỚM nhanh gọn lẹ 
Cung cấp nhân viên ba miền và nhận đi tỉnh lân cận  
Cung Cấp Trai Tây
cập Nhật nhân viên mới hằng ngày .
Quý khách cần tư vấn vui lòng sao chép số 0707105543   (Tuấn Model) để kết bạn .z.a.l.o.
 
Hùng top
Giá: 2.000.000K

Nick name: Hùng top

 • *** MS nhân viên: 610
 • Năm sinh: 1994
 • Hàng dài: 20cm
Hùng
Giá: 1.200.000K

Nick name: Hùng

 • *** MS nhân viên: 609
 • Năm sinh: 26t
 • Hàng dài: 18cm
Hoàng
Giá: 1.000.000K

Nick name: Hoàng

 • *** MS nhân viên: 608
 • Năm sinh: 18tuổi
 • Hàng dài: 18cm
Mạnh hy
Giá: 1.200.000K

Nick name: Mạnh hy

 • *** MS nhân viên: 607
 • Năm sinh: 23t
 • Hàng dài: 19cm
Dương Nguyễn
Giá: 1.200.000K

Nick name: Dương Nguyễn

 • *** MS nhân viên: 606
 • Năm sinh: 25t
 • Hàng dài: 19cm
Bi
Giá: 1.500.000K

Nick name: Bi

 • *** MS nhân viên: 605
 • Năm sinh: 25t
 • Hàng dài: 18.5cm
Quân
Giá: 1.200.000K

Nick name: Quân

 • *** MS nhân viên: 604
 • Năm sinh: 22t
 • Hàng dài: 19cm
Tuấn
Giá: 1.500.000K

Nick name: Tuấn

 • *** MS nhân viên: 603
 • Năm sinh: 26t
 • Hàng dài: 20cm
Hoàng
Giá: 1.500.000K

Nick name: Hoàng

 • *** MS nhân viên: 602
 • Năm sinh: 22t
 • Hàng dài: 20cm
Đăng
Giá: 1.500.000K

Nick name: Đăng

 • *** MS nhân viên: 601
 • Năm sinh: 22t
 • Hàng dài: 20cm
Huy
Giá: 1.200.000K

Nick name: Huy

 • *** MS nhân viên: 600
 • Năm sinh: 24t
 • Hàng dài: 18cm
Phúc
Giá: 1.500.000K

Nick name: Phúc

 • *** MS nhân viên: 598
 • Năm sinh: 23t
 • Hàng dài: 21cm
Đăng
Giá: 1.200.000K

Nick name: Đăng

 • *** MS nhân viên: 297
 • Năm sinh: 22
 • Hàng dài: 18cm
Nguyên
Giá: 1.200.000K

Nick name: Nguyên

 • *** MS nhân viên: 264
 • Năm sinh: 20tuổi
 • Hàng dài: 20cm
Hiệp
Giá: 1.200.000K

Nick name: Hiệp

 • *** MS nhân viên: 451
 • Năm sinh: 25t
 • Hàng dài: 19cm
Pul trân
Giá: 1.500K

Nick name: Pul trân

 • *** MS nhân viên: 246
 • Năm sinh: 25tuổi
 • Hàng dài: 18cm
Bảo Khương
Giá: 1.500.000K

Nick name: Bảo Khương

 • *** MS nhân viên: 580
 • Năm sinh: 25t
 • Hàng dài: 19cm
Trọng
Giá: 120.000K

Nick name: Trọng

 • *** MS nhân viên: 452
 • Năm sinh: 24t
 • Hàng dài: 20cm
Bảo vượng
Giá: 1.200.000K

Nick name: Bảo vượng

 • *** MS nhân viên: 597
 • Năm sinh: 18 tuổi
 • Hàng dài: 17cm
An
Giá: 1.200.000K

Nick name: An

 • *** MS nhân viên: 596
 • Năm sinh: 2000
 • Hàng dài: 19cm
Cu ty
Giá: 1.200.000K

Nick name: Cu ty

 • *** MS nhân viên: 595
 • Năm sinh: 22t
 • Hàng dài: 17cm
Người mẩu huỳnh thanh lịch
Giá: 2.000.000K

Nick name: Người mẩu huỳnh thanh lịch

 • *** MS nhân viên: 594
 • Năm sinh: 594
 • Hàng dài: 19cm
An
Giá: 1.200.000K

Nick name: An

 • *** MS nhân viên: 593
 • Năm sinh: 24t
 • Hàng dài: 20cm
Thanh
Giá: 1.200.000K

Nick name: Thanh

 • *** MS nhân viên: 592
 • Năm sinh: 21tuoi
 • Hàng dài: 20cm
Đạt
Giá: 1.200.000K

Nick name: Đạt

 • *** MS nhân viên: 591
 • Năm sinh: 20t
 • Hàng dài: 18cm
Hào
Giá: 1.500.000K

Nick name: Hào

 • *** MS nhân viên: 590
 • Năm sinh: 19tuoi
 • Hàng dài: 18cm
Thanh
Giá: 1.200.000K

Nick name: Thanh

 • *** MS nhân viên: 589
 • Năm sinh: 19tuoi
 • Hàng dài: 20cm
Hiếu
Giá: 1.200.000K

Nick name: Hiếu

 • *** MS nhân viên: 588
 • Năm sinh: 18t
 • Hàng dài: 18cm
Trí
Giá: 1.500.000K

Nick name: Trí

 • *** MS nhân viên: 587
 • Năm sinh: 25t
 • Hàng dài: 18cm
Cường
Giá: 1.200.000K

Nick name: Cường

 • *** MS nhân viên: 586
 • Năm sinh: 21tuoi
 • Hàng dài: 22cm
Trân
Giá: 1.200.000K

Nick name: Trân

 • *** MS nhân viên: 585
 • Năm sinh: 19tuoi
 • Hàng dài: 19cm
Dũng gym
Giá: 1.500.000K

Nick name: Dũng gym

 • *** MS nhân viên: 584
 • Năm sinh: 28t
 • Hàng dài: 19cm
Tùng dương
Giá: 3.000.000K

Nick name: Tùng dương

 • *** MS nhân viên: 583
 • Năm sinh: 25t
 • Hàng dài: 19cm
Đăng
Giá: 2.000.000K

Nick name: Đăng

 • *** MS nhân viên: 582
 • Năm sinh: 23tuoi
 • Hàng dài: 19cm
Bin
Giá: 2.000.000K

Nick name: Bin

 • *** MS nhân viên: 581
 • Năm sinh: 22tuoi
 • Hàng dài: 19cm
Min
Giá: 1.200.000K

Nick name: Min

 • *** MS nhân viên: 580
 • Năm sinh: 26t
 • Hàng dài: 19cm
Minh nguyễn
Giá: 1.500.000K

Nick name: Minh nguyễn

 • *** MS nhân viên: 234
 • Năm sinh: 24t
 • Hàng dài: 19cm
Andy
Giá: 2.000.000K

Nick name: Andy

 • *** MS nhân viên: 450
 • Năm sinh: 24t
 • Hàng dài: Hàng 18cm
Nhân
Giá: 1.200.000K

Nick name: Nhân

 • *** MS nhân viên: 579
 • Năm sinh: 26t
 • Hàng dài: 18cm
Thịnh
Giá: 1.200.000K

Nick name: Thịnh

 • *** MS nhân viên: 578
 • Năm sinh: 25t
 • Hàng dài: 17cm